Mødereferat, Fællesrådet for Arden (26/4-2022)

Afholdt:
  • Tirsdag den 26. april kl. 19:00 i Kulturhuset, Arden
Tilstedeværende:
  • Søren, Lisbeth, Jens, Klaus og Kenn
Afbud:
  • Lea, Karina, Freya, Per og Henrik

Dagsorden

1 - Klaus fortæller lidt om baggrund for opbygning af hjemmesiden, og hvad der mangler pt
  • Der er oprettet beskrivelser af de fleste af byens foreninger og forretninger, men der mangler oplysninger om, eller ideer til hvordan vi støtter foreningerne i at få frivillige til hjælp til projekter.
  • Det videre arbejde på hjemmesiden arbejdes der med at få nogle af de faste større aktiviteter med. Samt finde en vej til at skaffe flere frivillige til foreningerne
  • Klaus får mandat til at gå ud til foreninger og forretninger for at få opdateret hjemmesiden
  • Klaus sidder med ved møderne, med henblik på at blive klogere på hvad vi arbejder med
2 - Opfølgning og bemærkninger tidligere referater
3 - Opfølgning Repræsentantskabsmøde
  • Konstituering (formand, næstformand, sekretær, økonomi)
    • Konstituering udsat på grund af få tilstedeværende medlemmer ved dagens møde.
  • Der er kommet forslag efter mødet om ændringer af vedtægterne, omkring foreningens opløsning, Lisbeth prøver at finde en formulering, og et svar til forslagsstiller.
4 - Nyt på de enkelte aktiviteter
  • Rold Skov biodiversitet og adgang….har vi en holdning
    • Det er vigtigt at de foreninger vi har i byen, har den sædvanlige adgang til skoven
  • Det nye skovstykke er blevet planlagt plantet med bøg og gran og forberedt spor.
  • Der er blevet spurgt til om der er brug for frivillig hjælp af ukrainere i foreningerne, der er ikke hørt om nogle i Arde
5 - Planlægning af møder kommende år
  • 08-06-2022 kl 19:00 alternativt den 07-06-2022 kl 19:00
  • 30-08-2022 kl 19:00 alternativt den 29-08-2022 kl 19:00
  • Punkter til næste møde:
    • Konstituering
    • Vedtægtsændringer opdatering
    • Hjemmesiden
    • Hvilke foreninger skal inviteres til evalueringsmødet i august
    • Midtbyen
    • Stisystemet i den nye skov
    • Planlægning af møder for resten af året
6 - Fællesrådet er blevet medlem af turistforeningen
7 - Eventuelt