Mødereferat, Fællesrådet for Arden (8/6-2022)

Afholdt:
 • Onsdag den 8. juni kl. 19:00 i Kulturhuset, Arden
Tilstedeværende:
 • Klaus, Jens, Henrik, Lisbeth, Søren, Lea, Karina og Kenn
Afbud:
 • Freya

Dagsorden

1 - Konstituering

Fremmødet var for lille til sidste møde, så det er udsat til dette møde

 • Formand: Jens
 • Næstformand: Lea
 • Kasserer: Henrik
 • Sekretær: Kenn
2 - Drøftelse af prioritering af aktiviteter det kommende år

Forventede fokuspunkter for Fællesrådet det kommende år, med frivillige tovholdere:

 • Midtbyplan og bytorv – hvordan kommer vi videre med næste fase
  Lea
 • Skovlaug – at få skovlauget endelig organiseret med en gruppe af frivillige
  Freya
 • Træskulpturfestival – at sikre afviklingen af festivalen 2022 og organiseringen fremover.
  Henrik
 • Sommerfest – få afviklet festen i 2022med den kerne af aktiviteter og de lokale foreninger, som har bidraget de foregående år. Desuden støtte til at få et nyt udvalg kørt ind
  Kenn
 • Igangsætte ny seniorbofællesskab og senere nye almennyttige lejeboliger
  Jens
 • Hesselholt Skovhuse – at understøtte grundsalget og igangsætte næste etape.
  Jens/ Karina
 • Nærbanens forlængelse til Arden og Hobro.
  Jens/ Søren
 • Støtte øvrige aktiviteter i Arden, der fremmer samarbejdet i byen
3 - Vedtægtsændringer opdatering
 • Lisbeth har formuleret et svar til Jørgen Olsen, GTU. Svaret er godkendt. Henrik fremsender svaret.
4 - Hjemmesiden
 • Klaus har mailadresser, det kunne være en ide med billeder af udvalgsmedlemmerne.
 • Referater og dagsordner kommer på under fællesrådet
5 - Hvilke foreninger skal inviteres til evalueringsmødet i august – og skal der afsættes ekstra tid?
 • Aftalt mødedato: 30. august kl. 17:30 – 19 til en øl og sandwich
 • Vi har i år 3 weekender med forskellige arrangementer, kunne det være en ide at få noget koordineret.
 • Vi vil gerne invitere: Sommerfest- foreningen, menighedsrådet/præst, Jarl, Rideklubben, Kulturhusforeningen, Spejderne, Træskulpturudvalg, Arden handel og håndværk, Borgerforeningen.
 • Dagsorden for mødet, invitation formuleres af Kenn.
6 - Organisering i de øvrige hovedbyer i kommunen
 • Vi kunne forestille os en person ansat af kommunen, til at være tovholder/ kontaktperson for fællesrådene rundt om i kommunen, hjælp til koordinering- fælles koordinering over for kommunen
7 - Kontakt til byens foreninger
 • Hvilke foreninger mangler at være med, der gerne vil være med. Skal vi lave en fælles dag for dem der mangler
8 - Midtbyen
 • Vi vil gerne have en mere grøn skov profil i midtbyen, byen i skoven- skoven i byen.
 • Ansættelse af konsulent/ fondsmidler til at undersøge hvor det bytorv skal være, og hvordan. Forundersøgelser.
 • Hvilke muligheder har vi for at købe bygninger på Jernbanegade der er til salg
 • Kommunen skal vide at vi gerne vil videre med det her projekt
9 - Stisystemet i den nye skov
 • Jens formulere et svar, vi venter svar fra Bent Egede om mulighederne for at lave opholdsrum i forbindelse med stierne i skoven
 • Hvad skal der ske i skoven nu hvor der ikke skal være natur-national-park
10 - Henvendelse fra Jarls Venner og Jarl Ardens sponsorudvalg om fælles infotavle i Arden midtby.
 • Hvem styrer tavlen- hvad skal der på, vi er ikke meget for reklamer a’la 10 rundstykker for 50 hos købmanden, men gerne hvis der kommer en ny butik i byen
 • Vi ser ikke lige i øjeblikket at der er overskud til det
 • Henrik svarer Jarl
11 - Nærbane – forlængelse til Arden og Hobro
 • Kommunen er i gang med processen, med henblik på at få nærbanen til Hobro
12 - Seniorbofællesskab
 • Der arbejdes stadigvæk med muligheder, gerne med fælleshuse/ fællesarealer
13 - Planlægning af møder for resten af året
 • 30. august 17:30-19:00 + 19:00
 • 6. oktober 16:30-18:30 foreningsværksted (kultur og fritid)
 • 12. oktober 19:00
 • 29. november 19:00
 • 17. januar 19:00
 • 9. marts 19:00
 • 20. april 19:00 Repræsentantskabsmøde
14 - Eventuelt